Fizetési megoldás
Hírlevél
Fórum
Nincsenek témák!
Tanúsítvány
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Látogató számláló
1
0
5
0
9
8
0
Termék részletek


TérKéptelen(?) Trianon - Trianon 1920-2020 jubileumi könyv - A történelmi tények térképeken CR-0071

Raktárkészlet: NINCS
TérKéptelen(?) Trianon - Trianon 1920-2020 jubileumi könyv - A történelmi tények térképeken CR-0071
4 200 Ft

9-12. évfolyam, 1. kiadás (2020. 06. 10.)

kód: CR-0071

Száray Miklós szövegével, Romsics Ignác bevezetőjével.

 

"A 86 színes térkép és a hozzájuk tartozó, ugyancsak színes grafikonok és diagramok plasztikusan mutatják be az 1920-as döntés távolabbi és közvetett okait, a háború előtti és alatti elképzeléseket Közép- és Kelet-Európa új állami elrendeződéséről, a Kárpát-medence 1918–1919-es hatalmi-politikai viszonyait, az 1919-es párizsi békekonferencián felmerülő elképzeléseket és ezek végeredményét, vagyis az új magyar határokat, s végül ezek vízrajzi, gazdasági, etnikai, kulturális és egyéb következményeit."

A trianoni békeszerződés idestova 100 éve okoz traumát generációk sorának. Még azok is fájó szívvel veszik tudomásul, akik elfogadják mint megváltoztathatatlant. Akik képtelenek beletörődni, azok abban reménykednek, hogy valami csoda folytán revízió alá lehet venni, pedig már érvényét is vesztette, hiszen a II. világháborút lezáró 1947-es párizsi békeszerződések felülírták. Tévhitek és legendák keringenek körülötte. Történészek, politikusok, önjelölt szakértők, laikusok vitatkoznak személyes felelősségről vagy szükségszerűségről, és a tények utólagos ismeretében, esetleg értelmezésében, az utókor „bölcsességével” nyilatkoznak azokról a döntésekről, amelyeket a világ addigi legpusztítóbb, hazánk számára vesztes háborújának majd öt éve után, a korszak vezetőinek, politikusainak az adott helyzet aktuális ismeretében, neveltetésük, világlátásuk, lehetőségeik és korlátaik tükrében, akkor és ott kellett meghozniuk.

Éppen ezért fontos a tények ismerete, hogy a sokat vitatott békeszerződés okait, jelentőségét, következményeit ország-világ reálisan lássa. Ehhez kíván hozzájárulni ez a kiadvány, amely térképek segítségével szeretné – amennyire csak lehetséges – tárgyilagosan bemutatni az eseményeket, és gondolkodásra serkenteni az olvasót. Térképek segítségével, mivel a béke eredménye – ahogy kiadványunk címében is utaltunk rá – azt az érzést kelti, mintha a valósággal ellentétben, a békeszerződés készítőinek nem álltak volna rendelkezésre térképek.

Kiadványunkat ajánljuk a téma iránt érdeklődő olvasóknak, történelemtanároknak, középiskolai diákoknak.

 • Tartalomjegyzék
  Természeti adottságok, történeti előzmények 4
  A Kárpát-medence hegy- és vízrajza, valamint mai politikai határai 6
  Medence a Kárpátok ölelésében 8
  A magyar állam határai 8
  Magyarország határai (1038, 1290, 1490, 1568, 1778, 1910) 8
  Az etnikai kép változása 10
  Magyarország népei a XI. században 10
  Magyarország népei a XV. században 11
  Települések a török uralom előtt és után 11
  Nemzetiségek a XVIII. század elején (a betelepítések előtt) 12
  Betelepülés, belső vándorlás a XVIII. században 12
  Nemzetiségek a XVIII. század végén 13
  Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában 14
  A Habsburg Birodalomtól az Osztrák-Magyar Monarchiáig 14
  A Habsburg Birodalom 1815-ben 14
  Magyarország a Habsburg Birodalomban 14
  Az Osztrák-Magyar Monarchia országai és tartományai 1910-ben 15
  A Monarchia nemzetiségei 1910-ben 15
  A Monarchia vallásai 1910-ben 15
  Az Osztrák-Magyar Monarchia 16
  Az Osztrák-Magyar Monarchia országai és tartományai 1910 körül 16
  A vasúthálózat fejlődése Magyarországon (1867, 1877, 1887, 1913) 17
  Elképzelések a birodalom átalakítására 18
  Wesselényi Miklós tervezete (1843) 18
  František Palacký első tervezete (1848) 18
  František Palacký második tervezete (1849) 18
  Kossuth Lajos Dunai Föderáció terve (1862) 19
  Aurel Popovici tervezete (1906) 19
  A nagyhorvát trialista elképzelés 19
  A polgárosodás hatásai Magyarországon 20
  Magyarország kultúrája 1900 körül 20
  A lakosság vándorlása és a városiasodás (1867-1914) 21
  A budapesti agglomeráció 21
  Népsűrűség 1910-ben 22
  Felekezeti kép 22
  A vallások 1910-ben 23
  A magyarság aránya és néprajzi csoportjai 24
  A magyar anyanyelvűek aránya (1910) 24
  Magyar néprajzi tájak és csoportok; Magyar nyelvjárások 25
  Nemzetiségek a dualista Magyarországon 26
  A nemzetiségek 1910-ben 26
  Románok 27
  Szlovákok 27
  Horvátok 28
  Szerbek 28
  Németek és egyéb nemzetiségek 29
  Ruszinok 29
  A nyelvhasználat 30
  Anyanyelvi megoszlás országrészenként (1910) 31
  A csak anyanyelvükön tudók aránya (1910); A magyarul tudók és a magyar anyanyelvűek aránya (1910) 31
  Az antant és a környező országok céljai a világháború alatt 32
  Hadviselő felek és háborús célok 32
  Európa az I. világháború kitörésekor 32
  Francia elképzelés (1914) 33
  Orosz elképzelés (1914) 33
  Szerb elképzelés (1914) 33
  Brit elképzelés (1916) 33
  A szomszédok igényei, az antant ígéretei 34
  Cseh területi igények a béketárgyalások előtt 34
  A szláv korridor terve (1919) 34
  Osztrák területi igények (1918) 34
  Román területi igények 35
  Szerb területi igények 35
  A területi követelések összegzése 36
  A szomszédos államok hivatalos területi követelései Magyarországgal szemben 36
  Közép-Európa átrendeződése az I. világháború után 37
  Az európai béke jellemzői 37
  Amerikai elképzelés az OMM föderalista átalakulására (1918) 37
  Kelet-Közép- és Délkelet-Európa népei és az I. világháború előtti határok 38
  Kelet-Közép- és Délkelet-Európa népei és a párizsi békeszerződések utáni határok 39
  Határváltozások az I. világháború után 42
  A történelmi Magyarország felbomlása 42
  Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása 42
  Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása (1918) 42
  Az összeomlás és megoldási javaslatok 43
  Magyarország (1918-1919) 43
  Az új Magyarország mint "Keleti-Svájc" (14 kantonos terv) 44
  A Jászi-féle "Tót Impérium" tervezete 45
  Magyarország (1919-1920) 45
  A trianoni békeszerződés és következményei 46
  A békeszerződés körülményei 46
  Amerikai határjavaslat (1918. október) 46
  Brit határjavaslat (1919. február) 47
  Magyar határmódosítási igények (a francia-magyar titkos tárgyalások során, 1920. április) 47
  Magyarország felosztása 48
  Magyarország felosztása a trianoni békeszerződés szerint (1920. VI. 4.) 48
  Népszavazás, területcsere, határkiigazítás 50
  Nyugat-Magyarország (1921-1923) 50
  A trianoni határ módosításai Vas megyében (1922-1923) 50
  A soproni népszavazás (1921. december 14.) 50
  Somoskő visszacsatolása (1924. február 15.) 50
  A szülőföldről a hazába menekülők 51
  Magyar menekültek az elcsatolt területekről 51
  A közigazgatás torzulása 52
  A megyerendszer és a trianoni határok 52
  Az új megyerendszer a békeszerződés után 53
  A településszerkezet torzulásai 53
  Magyarország 1910. évi városhálózata és a trianoni határok 54
  A vasúthálózat torzulása 54
  Magyarország vasúthálózata és a trianoni határok 55
  A kisantant államok vasúti kapcsolatai 55
  A gazdasági következmények - vízgazdálkodás, mezőgazdaság 56
  A Kárpát-medence vízgyűjtő területei 56
  Mezőgazdaság 57
  A gazdasági következmények - bányászat és ipar; iparfejlesztés; hitelintézetek 58
  Ipar és bányászat 58
  Iparfejlesztés, iparoktatási intézmények 59
  A hitelintézetek tőkeállománya 60
  Felekezeti kép és az új határok 61
  A felekezetek megoszlása a békeszerződés előtt és után 61
  A magyarországi római katolikus egyház (1910) 62
  A magyarországi görögkatolikus egyház (1912) 62
  A magyarországi ortodox egyházak (1910) 62
  A magyarországi református egyház és az unitárius felekezet (1910) 63
  A magyarországi evangélikus egyház (1910) 63
  Az izraelita vallásúak aránya (1910) 63
  Köztes-Európa a békekötések után 64
  Területi nyereségek az I. világháború után 64
  Európa az I. világháború után 65
  A revízió gondolata 65
  A magyarság Trianontól napjainkig 66
  Magyarok a Kárpát-medencében (XX. század) 67
  Kelet-Közép- és Délkelet-Európa népei és a mai határok (2010) 68
  Mellékletek 69
  Magyarország nemzetiségi térképe az 1910. évi népszámlálás alapján, a népsűrűség figyelembevételével 70
  Kiemelkedő magyar személyiségek születési helyei a Kárpát-medencében 72
  Magyar történelmi és irodalmi emlékhelyek, könyvtárak a Kárpát-medencében 74
  Trianon statisztika 76
  Forrásjegyzék 77
  Jegyzetek, hivatkozások 78
 • Kiadás éve, kiadó
  2020 Cartogrphia
  Lurdy házban lévő boltunk készlete
  Általában van a boltban, ha nincs, akkor kb. 1 hét.
  Raktárkészlet
  NINCS
Webáruház készítés